Krikštynų fotografas turėtų tai žinoti

Ka turėtų žinoti profesionalus krikštynų fotografas?

Dažnai krikštynų fotografai nelabai supranta liturginių apeigų reikšmes. Fotografuojant krikštynas krikštynų fotografas turėtų atkreipti dėmesį į keletą dalykų: kai tėvai, krikšto tėvai, seneliai laimina vaiką, kai uždegama krikšto žvakė, vaikelis patepamas aliejais, kai pilamas vanduo, kai palaiminami tėvai ir krikšto tėvai.

krikštynų fotografas klaipėdoje

Krikštynos – tai šventė, kai žmogus yra pakrikštijamas.
Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas.“

Vanduo

Krikšto metu žmogus yra apipilamas vandeniu ar panardinamas vandenin. Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu.

krikštynų fotografas klaipėdoje

Aliejus

Kūdikio krikšto apeigose yra numatyti du patepimai šventaisiais aliejais. Prieš krikštą kūdikis yra patepamas katechumenų aliejumi, antrą kartą, jau po Krikšto, kūdikis yra patepamas šventąja Krizma.
Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.
Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

krikštynų fotografas klaipėdoje

Drabužis

Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną – malonę. Tai skaistumo, šventumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

krikštynų fotografas klaipėdoje

Krikšto žvakė

Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų – mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku. Krikšto apeigų metu ji uždegama nuo velykinės žvakės.

Krikštynų fotografija – atsakingas darbas. Todėl jį derėtų patikėti šios srities profesionalams – geriausia krikščionims fotografams, suprantantiems ritualo svarbą ir dėl “geresnio kadro” nesistengiantiems užsiropšti ant altoriaus.

Krikštynų fotografas

Krikštas nėra magija, kurios dėka jūsų vaikas bus sveikas ir laimingas, Tai nėra tik graži ceremonija. Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę, kurioje visi susitiksime kaip vienos mylinčios šeimos nariai.

krikštynų fotografas klaipėdoje

Ar Jūsų namus yra kada nors aplankęs šventas žmogus, tikras šventasis? Ne?.. Kūdikiai yra be nuodėmės. Pakrikštykite savo kūdikį, ir savo namuose turėsite šventąjį.

Būkite palaiminti ir telaimina Jus Dievas!

Krikštynų fotografas Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje Žilvinas