Užimtumas

Užimtos datos 2022-aisiais

Vasario - 22

Kovas - 18

Gegužės - 7, 20, 28

Birželis -1, 3, 4, 11, 17, 27

Liepa - 2, 9, 15, 16, 21, 23, 26, 29

Rugpjūčio - 2, 5, 6, 10, 13, 20, 24, 26, 28

Rugsėjo - 24, 30

Spalio - 1

Užimtos datos 2023-aisiais

Vasario - 23(nepatvirtinta)

Gegužės - 5(nepatvirtinta)

Birželis - 23(nepatvirtinta)

Liepa - 1, 7(nepatvirtinta), 22

Rugpjūtis - 12, 25

Rugsėjo - 23(nepatvirtinta)